לי לוי מבלה בחברת כוכבים הוליוודים

לי לוי כבר מזמן לא בליגה של הכוכבים המקומיים (כדוגמאת יהודה לוי ויאיר נתניהו) והיא מבילה עם השמות החמים של הוליווד