כבר חמש שנים חלפו מאז שהודיעו בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי על פרידה והם עדיין לא סיימו עם הליך הגירושים המסובך שלהם. למה אתם שואלים? בגלל הנושא הכי מורכב בפירוק המשפחה - סוגיית המשמורת על הילדים. הכותרת האחרונה מבית היוצר של מי שהיו הזוג הנוצץ בביצה הבינלאומית היא הערעור שהגישה ג'ולי לבית המשפט המחוזי בקליפורניה בסוגיית המשמורת על ילדיה המשותפים לה ולפיט.

במסגרת ערעורה טוענה ג'ולי, שסירובו של השופט להעיד את ילדיהם הקטינים של הצדדים מנע ממנה ומהם משפט הוגן, כי לא שמע ראיות רלוונטיות לגבי שלומם ורווחתם של הילדים, שעה ושהחוק בקליפורניה מאפשר לילדים מעל גיל 14 להשמיע קולם בהליכי משמורת, אם הם מעוניינים בכך.

מה אומר הדין בישראל, ומה מקומם של ילדים בהליכים הנוגעים להם? תקנות בית המשפט לענייני משפחה קובעות שלילדים מעל לגיל 6 זכות להשמיע קולם בהליכים משפטיים בעניינם, כדוגמת הליכי משמורת, קשר עם סבים, הליכים בנוגע למצבו הרפואי של ילד, בנוגע לחינוכו או רכושו. התקנות קובעות, כי בית המשפט ייתן לילד להביע את רגשותיו, את דעותיו ואת רצונותיו בעניין הנדון וייתן להם משקל ראוי בהחלטתו, לפי גילו ולמידת בגרותו של הילד, אלא אם החליט בית המשפט ששמיעת הילד תגרום לו לפגיעה שחומרתה רבה יותר מאי שמיעתו. אם כן, הכלל הוא שעל השופט דווקא ישמע את הילד, ואם יחליט שלא, עליו לנמק מדוע. 

בפועל, במרבית המקרים בית המשפט אינו שומע את הילד. בית המשפט לענייני משפחה ממנה עובד סוציאלי שיבחן את נסיבות המקרה, ייפגש עם ההורים ועם הילד וימליץ את המלצותיו במסגרת תסקיר שיוגש לבית המשפט. מבלי להיכנס עתה לסוגיית סמכויותיהן הרחבות של פקידות הסעד, המציאות הנוהגת היא שלרוב, מאמצים בתי המשפט את המלצות התסקיר, ואלו הופכים להיות ההחלטה הקובעת והמחייבת.

עורכת הדין דלית יניב מסר, מומחית לדיני משפחה וירושה סבורה, כי גם אם מדובר בקטין למעלה מגיל 14 וגם אם הקטין מעוניין בכך, הגעתו לבית המשפט למפגש עם שופט, חביב ככל שיהיה, מטילה עליו אחריות כבדה, שספק אם הילד מודע לה באותה העת. יתרה מכך, לא פעם רצונו של הילד להגיע למפגש עם שופט נעוץ ברצונו של אחד ההורים והוא תוצאה של מניפולציות שהופעלו על הילד ושאינו בהכרח משקפות את רצונו האמיתי והכל על מנת להשמיע את קול ההורה מפי הילד. לכן, יש ליישם את תקנות בית המשפט לענייני משפחה בעניין זה במשורה ובמקרים הנדרשים בלבד.

לפיכך, ובכל הכבוד לאנג'לינה ג'ולי, טוב עשה השופט שעה שקבע שאין להעיד את הילדים כנגד אביהם ולהפוך אותם לצד משמעותי המוסר עדות בסכסוך בין הוריהם, שכן בכך למעשה שמר עליהם מפני חשיפה נוספת של הליך הגירושים המתוקשר והקשה בין הוריהם וטוב יעשו ההורים בכלל אם ישאירו את ילדיהם הקטינים, הזקוקים לשני הוריהם, מחוץ לסכסוך הגירושין.

דלית יניב מסר (צילום: סם יצחקוב)דלית יניב מסר (צילום: סם יצחקוב)