כמו שהעם שסוע לימין ושמאל, ונראה שקשה מאוד לגשר על הפערים בין הצדדים, כך היה נראה שהסכסוך המתוקשר בין שולי רנד לגרושתו ואם ילדיו מיכל רנד, שהחל לאחר שעזב אותה לטובת חיים חדשים עם המגישה צופית גרנט. אלא שכעת מסתמנת תפנית גדולה בעלילה, ומי שיצאה נגד רנד ואב ילידה מתרככת בדעותיה הקיצוניות ומשתפת פוסט שייתכן ומבשר על חזון אחרית הימים.

בפנייה נרגשת שכתבה לזמר בפייסבוק כתבה מיכל רנד שפניה לשלום ולהורות משותפת מכבדת, וכל שהיא מבקשת הוא שצופית גרנט תסיר את תביעותיה של מיליונים וששולי ישלם לה מזונות אישה. "שולי, בשבוע האחרון שמחתי לגלות שניתן לקיים הורות משותפת עבור הילדים שוחחנו והתכתבנו בטלפון כהורים נורמליים לטובת ישראל ונחמן. זאת הייתה דוגמית וחומר למחשבה. אני בעד", כתבה במפתיע.

בהמשך הוסיפה: "אבל לא ככה כשאתה מותיר אותי מקבצת נדבות נלחמת על חיי מול הפילגש שתובעת אותי על מיליונים ומשסה את כל הנושים שלי כשהכריזה עלי כפושטת רגל. היא רוצה במיגורי מעל פני הארץ. אכן בריאותי רפה. ברצוני להתגרש ולהתחיל בחיי בשקט ורוגע בלי המלחמות ושנוכל לשתף פעולה כהורים לילדים המופלאים שלנו. סלק את כל התביעות, שלם לי את חלקי המגיע לי כך שאחיה את שארית חיי בשקט וברוגע, ולא תלויה וזקוקה לרחמייך ולרחמיי הבריות."