Miki Levin

מיקי לוין

כתבת רכילות ותרבות עיתונאית, כתבת בידור ורכילות ושדרנית רדיו. החלה את דרכה בעיתון "מעריב" בשנת 2008, הגישה מדור בידור במגזין היומי, כתבות וידאו, טורי ביקורת טלוויזיה בשם "הפה הגדול וכתבות מגזין וראיונות. בשנת 2020 החלה להגיש את תוכנית הרדיו FOLLOW U של מעריב ורדיו FM103.
כתבות

אל תפספסו

טום קשתי, דוד רביבו
טום קשתי, דוד רביבו
טום קשתי, דוד רביבו
אחרי הדיון בבית המשפט: טום קשתי שומר על החיוך